Special Offer

Thông Tin Ưu Đãi Dịch Vụ

Thông Tin Ưu Đãi Dịch Vụ


Ưu đãi này không được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác. Các ưu đãi nhận phòng sớm, trả phòng muộn và nâng hạng phòng tủy thuộc vào tình trạng phòng. Liên hệ chúng tôi để biết thêm các điều kiện và điều khoản khác

Ưu đãi này không được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác. Các ưu đãi nhận phòng sớm, trả phòng muộn và nâng hạng phòng tủy thuộc vào tình trạng phòng. Liên hệ chúng tôi để biết thêm các điều kiện và điều khoản khác

Booking
NOW
Thời Gian Checkin

Gọi tới (8428) 1234 5678 để được tư vấn ngay