Information Contact

TerraCotta Resort & Spa Mui Ne
Địa Chỉ : 28 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, TP. Mũi Né, Việt Nam
Điện thoại : +84 252 3847610
Điện thoại : +84 252 3743200/1
Fax : +84 252 384 7611
Website : www.phanthiet.terracottaresort.com
Email : info@terracottaresort.com
Facebook : https://facebook.com/Terracotta-Resort/

Liên Hệ Với Chúng Tôi

445418
Dịch Vụ
Phòng Nghỉ
Booking
NOW
Thời Gian Checkin

Gọi tới (8428) 1234 5678 để được tư vấn ngay