2 3


Ngày đến:

Ngày về:

Người lớn:

Trẻ em:

Mã khuyến mãi:
  Hủy đặt phòng | Danh sách phòng

LOẠI PHÒNG

Tại Terracotta resort, chúng tôi có 66 phòng ngủ nhằm cung cấp dịch vụ phòng nghỉ tốt nhất cho du khách.

BUILDING

Khu Building , Chúng tôi có 30 phòng nghỉ với dịch vụ phòng nghỉ tốt nhất cho du khách.

Xem thêm