2 3


Ngày đến:

Ngày về:

Người lớn:

Trẻ em:

Mã khuyến mãi:
  Hủy đặt phòng | Danh sách phòng

Liên hệ

Terracotta Resort Phan Thiết

28 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 0252 3847 610

Fax: 0252 3847 611

Email: info@terracottaresort.com

Website: phanthiet.terracottaresort.com